Bursa Tarihi
Bursa ve Çevresi
Bursa'da Tarihi Yapılar
Bursa'ya Dair
Bursa'da Ünlü İnsanlar
Bursa Müzeleri
Bursaspor
Bursa Doğal Güzellikler
Uludağ ve Dağ Turizmi
Bursa Kaplıcaları ve Termal Turizm

BURSA MÜZELERI | BURSA KENT MÜZESI

Bursa Kent Müzesi

Tarihi ve kültürel mekânlarıyla adeta  konumunda olan Bursa’nın tüm tarihi ve kültürel değerlerini bir arada görebileceğ iniz en önemli mekân şüphesiz “Bursa Kent Müzesi”dir. 2004 yılından bu yana kent merkezinde üç katlı tarihi bir binada hizmet vermeye başlayan Bursa Kent Müzesi´nde Bursa´nın yaklaşık 7000 yıllık geçmişi anlatılmaktadır. Bu geniş tarih yelpazesinde Bursa kentinin tarihi, coğrafyası, ticari, sosyal, ekonomik ve kültürel değerleri belli bir sistematikte, görsel sunum, obje ve animasyonlarla ziyaretçilere aktarılmaktadır. Hem içerik hem de biçim açısından geleneksel müzecilik kalıplarından farklı şekilde yapı landırılan müzenin giriş katında kronolojik, alt ve üst katlarda ise tematik anlatım söz konu sudur. Galerilerdeki sergileme sisteminde tek boyutlu anlayıştan uzaklaşmak amacıyla çeşitli objeler, canlandırmalar, maketler ve mankenler kullanılmıştır. 

Müzenin bodrum katında yer alan “Tarihi Esnaf Sokağı”nda; Bursa´nın geleneksel ticaret hayatı özgün dekor ve canlandırmalarla tanı- tılmaktadır. Adeta yaşayan bir sokak gibi taşlarla döşenmiş zemin üzerinde dolaşarak; Arabacı, Nalbant, Saraç, Semerci, Yemenici, Bıçakçı, Bakırcı, Kalaycı, Marangoz, Keçeci, Sepetçi, Şekerci, Kebapçı, Havlucu gibi Bursa’nı n geleneksel sanatlarını yakından görebilir, hatta zaman zaman uygulamalı olarak bu mesleklerin çalışma usullerine şahit olabileceksiniz. Giriş katında kentin tarihi gelişimi sergilenmektedir. Bursa’da yaşamış altı Osmanlı padişahının Balmumu heykellerinin yer aldığı Müzenin giriş katında Prehistorik dönemden günümüz Bursa’sına kadar kentin tarihi anlatılı yor. Daha çok görsel malzemelerin yer aldığı bu bölümde; zemini kumlardan oluşan Prehistorik bölümde cam stant üzerinde dolaşarak bir anlamda tarihin içinden geçiyor hissine kapılıyorsunuz. 

Türkiye’nin ilk kent müzesi olan bu yaşayan tarihi mekânın birinci katında; Bursa´nın özelliklerive değerleri tematik olarak anlatılmaktadı r. Daha çok araştırmacıların yararlanabileceği arşiv, kütüphane, okuma salonu, etkinlik salonu ve idari birimlerden oluşan bu mekânda,giriş katında olduğu gibi kentin kültürel değerleri, folklorik ögeleri ve el sanatları, modüler olarak tasarlanan pano ve sütunlarla yıl içinde birkaç defa teşhir edilmektedir. Bu geçici sergi salonlarıyla müze içeriğinin farklılaşması sağlanmakta, böylece müzenin yaşayan bir varlık gibi kentteki devinimlere ayakuyduran canlı bir varlık olması hedeşenmiştir. Bursa yöresinde ortaya çıkarılan M.Ö. 6000 yı-lından kalan Ilıpınar Höyüğü’nden başlayarak günümüze kadar Bursa kentinin gelişim serüveninin sergilendiği Bursa Kent Müzesi, “yaşayan Bursa”nın yaşayan müzesi” olarak; insanoğlunun temelini oluşturan uygarlıklara hem ev sahipliği yapmakta hem de görkemli geçmişin izlerini gelecek nesillere bir kültür mirası olarak taşımaktadır. European Museum Forum’un 2006 Mayıs ayında Portekiz’in Lizbon kentinde düzenenen ödül töreninde “Avrupa’nın Ödüllü Müzesi”ünvanını alan Bursa Büyükşehir BelediyesiBursa Kent Müzesi; Avrupa standartlarında bir müze olarak Bursa kentini temsil etmektedir.

Pazartesi günleri ziyarete kapalı olan Bursa Kent Müzesi, Atatürk Caddesi’nin başlangıç noktasında, kentin tam merkezinde bulunan Atatürk heykelinin arkasındadır.