Bursa Tarihi
Bursa ve Çevresi
Bursa'da Tarihi Yapılar
Bursa'ya Dair
Bursa'da Ünlü İnsanlar
Bursa Müzeleri
Bursaspor
Bursa Doğal Güzellikler
Uludağ ve Dağ Turizmi
Bursa Kaplıcaları ve Termal Turizm

BURSA'DA ÜNLÜ İNSANLAR | SÜLEYMAN ÇELEBI

Sultan Bayezid, has odada yaranlarıyla sohbet ederken divan imamına, "Ulu Cami'ye senin imam olmam istiyorum. Saraydaki divana da devam edersiniz." dedi. Divan imamı saygıyla

     "Fermanınız olur." dedi. 40 yaşlarında dinç, güzel yüzlü, iri, kara gözlü biriydi. Kıyafeti ve ciddiyetiyle saray mensubu ve devletin direklerinden olduğu, derin bir ilim ve iman adamı olduğu hemen anlaşılıyordu. Halk ona çok hürmet ediyordu. İsmi Süleyman'dı. Osman Beyin kayınbabası Şeyh Edebali'nin torunu, 'Şeyh Mahmud'un oğlu, Orhan Beyin vezirlerinden Ahmet Paşa'nın' oğluydu.

       Süleyman Şah'ın Rumeli'ye geçtiği 1359 yılında doğmuş. Babası, Süleyman Şah'ı çok sevdiği için, oğluna onun ismini vermiş. O yıllarda saray mensuplarına Çelebi denirdi. Kendisine, Yıldırım'ın oğullarına hocalık ve saray divanında imamlık vaptığı için Süleyman Çelebi deniyordu.