Bursa Tarihi
Bursa ve Çevresi
Bursa'da Tarihi Yapılar
Bursa'ya Dair
Bursa'da Ünlü İnsanlar
Bursa Müzeleri
Bursaspor
Bursa Doğal Güzellikler
Uludağ ve Dağ Turizmi
Bursa Kaplıcaları ve Termal Turizm

BURSA VE ÇEVRESI | KÜKÜRTLÜ

İnsanlar tarih boyunca sağlıklı yaşamak ve hastalıklara derman için çareler aramışlardır.Termal (şifalı) sularda yüzyıllardan beri arananlara çözüm olmuştur.Kükürtlü Bursa'yı bu yönden önemli yapmış.

Evliya Çelebi'nin dediği gibi Velhasıl Bursa sudan ibarettir.Bu sular çevredeki yüzlerce kaynak ve yer altı sularıdır. Yeraltı sıcak sularının çıktığı yerler dolayısıyla hamamlar yapılmasına sebep oluştur.

14. Yüzyılın ikinci yarasında Büyük Kükürtlü Erkekler Hamamı kısmı Sultan I. Murat-Hüdavendigar Gazi (1359-1384) tarafından yapılmıştır. Hamamın ilk planı Klinghardt tarafından çizilmiş, düzenli bir çalışma olduğu belirtilmiştir. Murat Hüdavendigar, Hüdüvendigar Vakfı adı altında hamamı işletmeye başlamıştır. Zengin, fakir tüm halk ücret ödemeksizin banyo yapabilmiştir.

Sultan II Beyazıt (1481-1512) Küçük Kükürtlü Kadınlar Hamamını yaptırmıştır. Ayrıca Erkekler Hamamına camekanlı bir bölüm ekletmiş, eğimli bir kubbe inşa ettirmiştir. Böylece camekanlı bölüm duvarlarını ve kubbenin kasnaklarını kesme taşla inşa ettirmiştir. Daha sonra Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566) bir Gut atağı sırasında bu banyolara gelmiş ve iyileşmesinin anısına Kükürtlü kaynağının üzerindeki kubbeyi kurşunla kaplatarak ikinci bir kasnak yaptırmış ve kubbenin meylini azalttırmıştır. Bu arada1536'da camekanlı bölümün de kurşunla kaplatıldığı anlaşılmıştır. Soğukluğun kapısını da silmelerle örttürerek muhteşem bir duruma getirmiştir.
1598 yılında banyoların yönetiminde değişiklik yapılarak ücretli duruma getirilmiştir. Bu şekilde kişisel kazanç sağlanır duruma geçmiştir. Bursa'lılar bu durumdan hoşnut kalmayarak Kadıya başvurmuşlardır. 1616 yılında Bursa Kadısı olan Rıza Efendi uzun bir duruşma yaparak sonradan eklenen yapıları yıktırmış (Dükkanlar, Camekanlı kısmı), hamamı eski durumuna getirmiş ve halkın parasız yıkanmasını sağlamıştır. Kazancı kesilen zengin Bursa'lılar bu olayı İstanbul'a Saraya götürmüşlerdir. O zamanki Sultan I.Sultan Ahmet'den bir ferman almayı başararak yıkılan dükkanları yıkıldıktan 5 ay sonra yerine yeniden yaptırarak halktan para almaya başlamışlardır. 1617 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından kurşunla kubbe ve camekan kısmı büyük bir tamir görmüştür.