Bursa Tarihi
Bursa ve Çevresi
Bursa'da Tarihi Yapılar
Bursa'ya Dair
Bursa'da Ünlü İnsanlar
Bursa Müzeleri
Bursaspor
Bursa Doğal Güzellikler
Uludağ ve Dağ Turizmi
Bursa Kaplıcaları ve Termal Turizm

BURSA KAPLICALARI VE TERMAL TURIZM | ESKI KAPLICA

Bursa’nın en büyük ve en eski kaplıcasıdır. Çekirge meydanında, Acemler’e inen yolun solunda, cadde seviyesinden aşağıdadır.

Bizans dönemine tarihlenen eski bir hamam kalıntısının aynı yerde bulunuşundan ötürü Eski Kaplıca ismi verilmiştir. Kaplıcayı Sultan I.Murad çifte hamam olarak yaptırmış, Sultan II.Beyazıt 1511’de hamama bir soğukluk ilave etmiştir.

Soğukluk yarım kubbelerle desteklenmiş ve iki kubbe ile örtülmüştür. Ortada küçük bir havuzu bulunmaktadır. Ilıklığın üzeri ise sekiz sütunun ve bunları birbirine bağlayan yuvarlak kemerlerin taşıdığı bir kubbe ile örtülmüştür. Sıcaklık kısmında mermer aslan ağzından boşalan sıcak su  önce 1.35 m. derinliğindeki bir havuza, oradan da 7.00 m. derinliğindeki diğer havuza akmaktadır. Aslan ağzının bulunduğu yerde de 1675 yılına ait kitabeli bir ayna taşı dikkati çekmektedir. Havuzun çevresindeki sekiz sütun ve başlıkları Bizans dönemine tarihlendirilmiştir.

Kaplıcanın üzeri daha önce kurşunla kaplı iken, daha sonraki onarımlarda kiremit çatı ile kaplanmıştır. Kaplıca, 1629, 1630 yıllarında ve XIX.yüzyılda onarılmıştır.
Yeni Kaplıca (Osmangazi )
Çelik Palas'ın önünden sağa dönen yol bu kaplıcanın yanından geçmektedir.

Bu kaplıca Kanuni Sultan Süleyman'ın Veziri Rüstem Paşa tarafından 1552 yılında yaptırılmış, yapı malzemesini de Demirtaş Hamamından satın almıştır. Kaplıcanın bina eminliğini Kerim Bey yapmıştır. Kanuni Sultan Süleyman’ı da iyileştiren bu kaplıca cilt, bağırsak, romatizma ve mesane hastalıklarına iyi gelmektedir.

Kaplıcanın soğukluğu oldukça geniş iki büyük kubbe ile örtülüdür. Tek kubbeli soğukluktan, ortasında büyük bir havuzun bulunduğu sıcaklığa geçilmektedir. Sıcak su aslan ağzından akarak seyrine doyum olmaz bir görünüm ortaya koymaktadır. Bunun yanı sıra sıcaklığın girişinde üzerleri küçük kubbelerle örtülü odalar sıralanmışlardır. Bu odalardan sağdakine, suyunun sıcaklık derecesinin yüksek olmasından ötürü halk arasında “Eşek Terleten” ismi verilmiştir.

Kaplıcanın duvarları çini, tabanı mozaiklerle kaplı olup, bunların hepsi döneminin en güzel örneklerindendir.